Opseg konferencije

Digitalna revolucija, razvoj umjetne inteligencije i konstantni razvoj različitih računalnih alata značajno utječu na sva znanstvena područja. Proširuju granice istraživanja, utječu na metodologiju istraživanja i pridonose potrebi redefiniranja teorijskih okvira što je, dakako, evidentno i u informacijsko-komunikacijskom području znanosti. Danas, stoga, aktualnim postaje pitanje održivosti uspostavljenih polja i disciplina unutar postojećih znanstvenih područja i polja, a kao posebno zanimljiva nameće se tema prelijevanja ne samo disciplina unutar polja, nego i između znanstvenih područja. Pitanje razvoja i evaluacije znanstvene politike kao i definiranja djelokruga istraživanja u polju, pozivaju i na preispitivanje disciplina unutar informacijsko-komunikacijskih znanosti. Navedeno, međutim, povlači još jedno pitanje, a koje je osobito važno u smislu vrednovanja istraživačkih projekata na razini Europske Unije. Riječ je o klasifikaciji znanstvenih područja, polja i grana. Klasifikacija znanosti koju u Republici Hrvatskoj propisuje Pravilnik o znanstvenim područjima, poljima i granama ogledalo je i sociokulturnih razlika u odnosu na druge klasifikacije (npr. Frascati), prema kojima se određuju polja istraživanja u širem europskom kontekstu.

Teme konferencije

  • Klasifikacija znanstvenih područja, polja i grana
  • Ishodišta informacijskih i komunikacijskih znanosti
  • Zajedništvo informacijskih i komunikacijskih znanosti
  • Teorijska pitanja i digitalna budućnost
  • Istraživačke metode
  • Umjetna inteligencija, etička pitanja, primjena u obradi prirodnog jezika
  • Novi koncepti komunikacije
  • Obrazovanje, digitalna transformacija obrazovanja i kurikuli usklađeni sa zahtjevima digitalnoga doba
  • Zanimanja budućnosti

Cilj je predloženim temama potaknuti raspravu s različitih aspekata, te pozvati na konstruktivni dijalog kako znanstvenike, tako i doktorande i praktičare. No, jednako su tako dobro došle i teme koje nisu posebno navedene, a ulaze u gore opisani opseg tema.

Posebno potičemo doktorande da se odazovu na ovaj događaj, te ih ohrabrujemo i na slanje prijedloga drugih, srodnih tema u području.

Program konferencije

Osim znanstvenih sesija, nastajat ćemo, s obzirom na priljev sažetaka, uključiti i praktične primjere iz pojedinih disciplina informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Kako bismo omogućili šire sudjelovanje, istraživača i praktičara iz informacijske i komunikacijske znanstvene zajednice, program će se odvijati hibridno.