Sažeci radova bit će tiskani u knjižici sažetaka.

Radovi s konferencije koji budu ocijenjeni pozitivnom recenzijom bit će objavljeni u tematskom broju časopisa "National Security and the Future", kojega indeksira Erihplus, Crossref doi, Sherpa Romeo Jisc, Hrčak,

Jednako tako, određeni broj radova biti će objavljen i u časopisu Medijska istraživanja/ Media Research. Časopis znanstveno-stručnog i kulturološkog profila za područje medija i novinarstva, a indeksira se između ostalih u bazi podataka Scopus.

Radovi s doktorske konferencije bit će objavljeni u Zborniku radova (Zbornik 5) u izdanju Sveučilišta Sjever.