Rok za predaju sažetaka - 10. listopada 2023. godine